Οι διαλέξεις του μαθήματος «Μαθηματικά (θ)» και «Μαθηματικά (Φροντιστήριο) Ομάδα Α και Β» του πρώτου Εξαμήνου, δεν θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 1 – 5 / 10/ 18.

Η ημερομηνία έναρξης των διαλέξεων του μαθήματος θα οριστεί με νεότερη ανακοίνωση.

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών