Αγαπητοί/ές Πρωτοετείς του Τμήματός μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκειμένου να λάβετε μέρος στο Σεμινάριο υποδοχής σας που θα πραγματοποιηθεί στις 09/10/2018 απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Απόκτηση Κωδικών και η Αίτηση για ΠΑΣΟ, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο.

Όποιος ή όποια από εσάς χρειάζεται βοήθεια ή περεταίρω διευκρινήσεις, προκειμένου να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για όλα τα παραπάνω, μπορεί να προσέρχεται στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τετάρτη 03/10/2018  έως και την Δευτέρα 08/10/2018 και από ώρα 10:00 έως 12:00 στις μέρες που ορίζονται, (έχοντας μαζί του/της ένα «στικάκι» και μία έγχρωμη φωτογραφία).

Απαραίτητη συμμετοχή στο σεμινάριο Υποδοχής Πρωτοετών που θα διεξαχθεί στις 09/10/2018 είναι να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παραπάνω διαδικασίες.

Από τη Γραμματεία του ΤΕΤΔ

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών