Ενδιαφέρον διεθνές συνέδριο, με τίτλο:  "1st European Lifestyle Medicine Congress":

                                         ………………………………………..

1st European Lifestyle Medicine Congress: A Bridge to Sustainable Health 

November 10-11, 2018, Geneva Switzerland

https://www.erasmus.gr/microsites/1142

 

 

Από τη Γραμματεία του ΤΕΤΔ

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών