Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’αριθμ. 1/13.11.2018 συνεδρίασή της, ανακοινώνει ότι δέχεται  υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο:

- Χημεία Tροφίμων


Η διδακτορική Διατριβή θα αφορά την απομόνωση βιοδραστικών συστατικών τροφίμων μετά από διαφορετικές κατεργασίες και την βελτιστοποίηση της ανάλυσής τους. Θα  εκτιμηθεί θετικά τυχόν εμπειρία σε χρωματογραφική ανάλυση (HPLC, GC) και γνώσεις χειρισμό λογισμικών πακέτων για πειραματικό σχεδιασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες πατείστε ΕΔΩ

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών