Σύμφωνα με την Απόφαση Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου Αρ. 20/26.09.2019 ως ημερομηνία Τελετής Καθομολόγησης Αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, ακαδημαϊκού έτους 2019-020(εξεταστική Σεπτεμβρίου) ορίζεται η.04.12.2019 (ημέρα Τετάρτη).

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών