Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ’αριθμ. 1/07.10.2015 συνεδρίασή της, ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο:

- Χημεία Φυσικών Προϊόντων

για περισσότερες πληροφορίες πατήστει ΕΔΩ

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών