Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους ΔΕΠ:

Α) Σχολή Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

 • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Τροφίμων».
  ΦΕΚ 2176/Γ/19.11.2019
  ΑΔΑ: 68ΜΜ469Β7Λ-Ε8Β Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 13653
  Πληρ.: κα Δ. Ψυρούκη Τηλ.: 22540 83014, Fax: 22540 83019,
  email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών