Στο πλαίσιο του Έργου "Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου", έχουν αναμορφωθεί, ανασχεδιαστεί όπως προβλέπεται και πρόκειται κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 να υλοποιηθούν τα παρακάτω τέσσερα προπτυχιακά μαθήματα:
  1. Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου
  2. Φύλο και Απασχόληση
  3. Φύλο και Εκπαίδευση
  4. Φύλο και Πολιτισμός 

Τα μαθήματα αυτά θα προσφερθούν μέσω Ηλεκτρονικής Μάθησης στην πλατφόρμα moodle από μέλη ΔΕΠ του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.

Έχουν σχεδιαστεί με φόρτο εργασίας που αντιστοιχεί σε 6 ECTS ανά μάθημα και όπως προβλέπεται στο Έργο, προσφέρονται διατμηματικά και σε αυτά μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν με τις πιστωτικές αυτές μονάδες προπτυχιακοί/ες φοιτητές/ριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
16 - 12 - 2014

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών