ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Καλούνται  οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής να πραγματοποιήσουν την ανανέωση εγγραφής - δήλωση μαθημάτων τους στο προσεχές εαρινό εξάμηνο εντός της προθεσμίας που ορίστηκε με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα το διάστημα 24 Φεβρουαρίου έως και 07 Μαρτίου 2014 μέσω της υπηρεσίας E-University. (https://studentweb.aegean.gr).  
 
Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας η πλατφόρμα θα κλείσει.
 
Σας υπενθυμίζουμε  ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, άρθρο 33, παρ. 2 οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, ανεξαρτήτως έτους σπουδών, θα πρέπει απαραιτήτως να ανανεώνουν την εγγραφή τους και να δηλώνουν μαθήματα σε κάθε εξάμηνο.
 
Φοιτητές οι οποίοι για δύο (2) συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα δεν ανανεώσουν την εγγραφή τους, με ταυτόχρονη δήλωση μαθημάτων, διαγράφονται αυτοδίκαια από το Τμήμα.
 
Από τη Γραμματεία

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών