ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
   
Μύρινα, 1 Οκτωβρίου 2013
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Καλούνται  οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής να πραγματοποιήσουν την ανανέωση εγγραφής- δήλωση μαθημάτων τους στο προσεχές χειμερινό  εξάμηνο εντός της προθεσμίας που ορίστηκε με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα το διάστημα 07 έως και 13 Οκτωβρίου 2013 μέσω της υπηρεσίας E-University. (https://studentweb.aegean.gr).  
 
Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας  η πλατφόρμα θα κλείσει.
 
Σας υπενθυμίζουμε  ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, άρθρο 33, παρ. 2 οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, ανεξαρτήτως έτους σπουδών, θα πρέπει απαραιτήτως να ανανεώνουν την εγγραφή τους και να δηλώνουν μαθήματα σε κάθε εξάμηνο.
 
Φοιτητές οι οποίοι για δύο (2) συνεχόμενα ακαδημαϊκά  εξάμηνα δεν ανανεώσουν την εγγραφή τους, με ταυτόχρονη  δήλωση μαθημάτων, διαγράφονται αυτοδίκαια από το Τμήμα.
 
                                                                                                       Από τη Γραμματεία
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
01 - 10 - 2013

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών