Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής ότι η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 01 Οκτωβρίου 2012.
 
Οι ανανεώσεις  εγγραφών – δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών του 3ου, 5ου, 7ου εξαμήνου θα πραγματοποιούνται από 01/10/2012 έως και 07/10/2012 μέσω της υπηρεσίας e- University. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο είναι εννέα (9). Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνεται η Πρακτική Άσκηση.
 
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, στις εξεταστικές περιόδους κάθε εξαμήνου (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο ή Ιουνίου και Σεπτεμβρίου για το εαρινό εξάμηνο) δικαιούσθε εξέτασης μόνο στα μαθήματα που έχετε δηλώσει. Μάθημα το οποίο δεν έχει δηλωθεί δεν μπορεί να εξετασθεί.
 
Από τη Γραμματεία

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
25 - 09 - 2012

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών