Μύρινα, 27.9.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το τρέχον εξάμηνο το εργαστήριο «ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» καλούνται να προσέλθουν την Τρίτη, 10.10.2017, και ώρα 13:00, στο Κυδάδειο. Απουσία οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου θα σημάνει και τον αποκλεισμό του από την παρακολούθηση του εργαστηρίου.


Ο Υπεύθυνος
Δημήτρης Μακρής – Επίκουρος Καθηγητής

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών