Το επισυναπτόμενο πρόγραμμα διαλέξεων του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου (μέρος του μαθήματος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι / με υποχρεωτιή παρακολούθηση!)

Διαλέξεις α' εξαμήνου 2017 - 2018.pdf

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών