03/10/2017


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι (Γ’
ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΔΕΥΤΕΡΑΣ 09.10


→ η διάλεξη της Θ της Δευτέρας 09.10 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12.10 στις 18:00 – 21:00 στο Παντελίδειο.


Επίκ. Καθηγ. Γκιαούρης Ε

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών