Λήμνος, 16 Μαρτίου 2018

 

Παρακαλούνται όσοι εκ των φοιτητών επιθυμούν να εκτελέσουν (τους αμέσως επόμενους μήνες) Πτυχιακή Μελέτη με θέμα: «Γυρεοσκοπική ανάλυση μελιών Λήμνου» όπως επικοινωνήσουν με τον Επίκ. Καθηγητή Γκιαούρη Ευστ. (αρχικά στο e-mail: stagiaouris@aegean.gr).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει μέχρι 20 Απριλίου, ενώ θα προηγηθούν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ή βρίσκονται κοντά στο να δηλώσουν το μάθημα της Πτυχιακής Μελέτης.

Η συγκεκριμένη έρευνα θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο του Τμήματος, κατά προτίμηση από ομάδα 2 φοιτητών, και υπό την επιστημονική καθοδήγηση του επιστήμονα μελισσοκόμου από το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Παπαχριστοφόρου Αλεξ.   

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών