Οι διαλέξεις του μαθήματος της Ανόργανης Χημείας που σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 10:00-13:00, και τα εργαστήρια του μαθήματος της Ανόργανης Χημείας που σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 15:00-21:00 δεν θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 01-05/10/2018.


Η έναρξη τόσο των διαλέξεων όσο και των εργαστηρίων θα γνωστοποιηθεί στους φοιτητές/τριες με νεότερη ανακοίνωση.

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών