Οι διαλέξεις του μαθήματος Γενετικής και Διατροφής (7ο εξάμηνο),

δεν θα ξεκινήσουν στις 5/ 10/ 18.

Η ημερομηνία έναρξης των διαλέξεων του μαθήματος θα οριστεί με νεότερη ανακοίνωση.

 

 

                                                       Από τη Γραμματεία του ΤΕΤΔ

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών