Τα μαθήματα Φυσιολογία του Ανθρώπου Ι, Βιοχημεία Ι και Τοξικολογία Τροφίμων, θα ξεκινήσουν στις 9 και 10 Οκτωβρίου με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

 

                                                                                                 Ο Διδάσκων

Κωνσταντίνος Γιαγκίνης

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών