Η έναρξη του μαθήματος Οργανοληπτικός Έλεγχος θα λάβει χώρα στις 9 Οκτωβρίου όπου θα οργανωθεί και το εργαστηριακό μάθημα.

Η έναρξη του μαθήματος Χημεία Τροφίμων Ι θα λάβει χώρα 12 Οκτωβρίου όπου θα οργανωθεί και το εργαστηριακό μάθημα.

                                                      

 

                                        Ο Διδάσκων

Χαράλαμπος Καραντώνης

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών