Τα μαθήματα Αγγλικά Ι (1ο εξάμηνο) και Αγγλικά ΙΙΙ (7ο εξάμηνο) δε θα ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα.

Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα οριστεί με νεότερη ανακοίνωση.

                                                                                            

                                                                                                Η Διδάσκουσα

Ευστρατία Σφαγμένου                                                                                                   

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών