Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου οι οποίοι έχουν δηλώσει το μάθημα Υγιεινή Τροφίμων και Συμπεριφορά Καταναλωτή, ότι η έναρξη του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 16/10/2018 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Παντελίδειου.

 

                                                                                                          Ο Διδάσκων

                                                                                                  Δρ. Νικόλαος Ανδρίτσος

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών