Ανακοινώνεται ότι το μάθημα της Νανοτεχνολογίας: Εφαρμογές στην Επιστήμη Τροφίμων θα διεξάγεται κάθε φορά στο Κυδάδειο (αντί για το Παντελίδειο που αναγράφεται στο πρόγραμμα).

 

 

 

Ο Διδάσκων

 

Ιωάννου Ζαχαρίας,

 Επίκουρος Καθηγητής

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών