Η έναρξη των εργαστηρίων του μαθήματος της Μηχανικής Τροφίμων – Φυσικές Διεργασίες θα γίνει στις 18/10/2018, ημέρα Πέμπτη.

 

 

 

Ο Διδάσκων

 

Ιωάννου Ζαχαρίας,

 Επίκουρος Καθηγητής

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών