Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013, οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2014 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν ανεξαρτήτως αν αυτά διδάσκονται στο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
 
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες στην εξέταση μαθημάτων, επιπλέον των όσων δήλωσαν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στο διάστημα από 21/05/2014 έως 28/05/2014.
 
Διευκρινίζετε ότι :
Οι φοιτητές /τριες που κατά το τρέχον ακ. εξάμηνο δήλωσαν μαθήματα για πρώτη φορά  και η διδασκαλία των οποίων δεν  πραγματοποιήθηκε δεν θα  προσέλθουν για να εξεταστούν.
Το αντίθετο (η εξέταση θα γίνει κανονικά) ισχύει για όσους  τα  οφείλουν και τα έχουν δηλώσει κατά το παρελθόν.  
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
 
 
20 - 05 - 2014

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών