Οι φοιτητές/τριες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2014 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα, ανεξάρτητα αν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
 
Επισημαίνεται ότι ειδικότερες διευκρινίσεις επί της διαδικασίας αυτής θα δοθούν με μήνυμα της Γραμματείας μας.

 

 

 
 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
13 - 12 - 2013

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών