Καθηγητές πρώτης βαθμίδας
 
Τηλ: (0030) 22540 83127, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: argyriou(at)aegean.gr
 
 
Αναπληρωτές Καθηγητές
 
Καραντωνης Χαράλαμπος (Πρόεδρος τμήματος ΤΕΤΔ - Χημεία Τροφίμων)
Τηλ: (0030) 22540 83111, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: chkarantonis(at)aegean.gr
 
Δρ. Γκατζιώνης Κωνσταντίνος (Βιοχημεία Τροφίμων)
Τηλ: (0030) 22540 -, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: kgkatzionis(at)aegean.gr
 
Δρ. Κωνσταντίνος Γιαγκίνης(Φυσιολογία του Ανθρώπου)
Τηλ: (0030) 22540 83117, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: cgiaginis(at)aegean.gr
 

 
 
Επίκουροι Καθηγητές
 
Βάσιος Κ. Γεώργιος (Διαχείριση Βιοποικιλότητας στην Αγροδιατροφή )
Tηλ: (0030) 22540 83116, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: vasios(at)aegean.gr
 
Δρ. Γκιαούρης Ευστάθιος(Μικροβιολογία Τροφίμων)
Τηλ: (0030) 22540-83115, Fax:   (0030) 22540-83109
e-mail: stagiaouris(at)aegean.gr
 
Ιωάννου Ζαχαρίας
τηλ. (0030) 22540-, Fax: (0030) 22540-83109
e-mail: zioan(at)aegean.gr
 
Αντώνιος Ε. Κουτελιδάκης (Διατροφή του Ανθρώπου)
Tηλ: (0030) 22540 83123, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: akoutel(at)aegean.gr
 
Δρ. Νασοπούλου Κωνσταντίνα (Τεχνολογία και Ποιότητα Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης)
Tηλ:  (0030) 22540 83124 , Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: knasopoulou(at)aegean.gr
 
Δρ. Δημήτρης Σαρρής (Μικροβιολογία Μοριακή Βιολογία Τροφίμων)
Tηλ:  (0030 2254083121 , Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: dsarris(at)aegean.gr
 
 
Λέκτορες
 
Διδάσκοντες (Π.Δ. 407/80)
 

Δρ. Νίκος Ρηγόπουλος (Μαθηματικά - Στατιστική)
Tηλ: (0030) 2254083125, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: nrigopoulos(at)aegean.gr
 
Παπαχριστοφόρου Αλέξανδρος
Tηλ: (0030) -, Fax: (0030) 22540 83109
e-mail: alpapach(at)aegean.gr
 
 
Καθηγητές Αγγλικών
 
Σφαγμένου Ευστρατια (Αγγλικά)
Tηλ: - , Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: esfagmenou(at)aegean.gr
 

 
 

 
 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών