Καθηγητές
 
Αναπληρωτές Καθηγητές
 
Καραντωνης Χαράλαμπος (Πρόεδρος τμήματος ΤΕΤΔ - Χημεία Τροφίμων)
Τηλ: (0030) 22540 83111, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: chkarantonis(at)aegean.gr
 
Σκάλκος Δημήτριος (Διοίκηση Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις Τροφίμων)
Τηλ: (0030) 22540 83112, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: dskalkos(at)aegean.gr
 
Επίκουροι Καθηγητές
 
Δρ. Κωνσταντίνος Γιαγκίνης(Φυσιολογία του Ανθρώπου)
Τηλ: (0030) 22540 83117, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: cgiaginis(at)aegean.gr
 
Δρ. Γκιαούρης Ευστάθιος(Μικροβιολογία Τροφίμων)
Τηλ: (0030) 22540-83115, Fax:   (0030) 22540-83109
e-mail: stagiaouris(at)aegean.gr
 
Κόκκορης Γεώργιος (Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας)
Tηλ: (0030) 22510 36833, Fax: (0030) 22510 36809
e-mail: gkok(at)aegean.gr
 
Δρ. Δημήτρης Μακρής (Βιοχημεία Τροφίμων)
Τηλ: (0030) 22540-83114, Fax:   (0030) 22540-83109
e-mail: dmakris(at)aegean.gr
Λέκτορες
 
Διδάσκοντες (Π.Δ. 407/80)
 
Βάσιος Κ. Γεώργιος (Αγροδιατροφή και Διαχείριση Βιοτικών Πόρων )
Tηλ: (0030) 22540 83116, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: vasios(at)aegean.gr
 
Αντώνιος Ε. Κουτελιδάκης (Διατροφή του Ανθρώπου)
Tηλ: (0030) 22540 83123, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: akoutel(at)aegean.gr
 
Κοντός Χρήστος (Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων)
Tηλ: (0030) 22540 83119, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: chkontos(at)aegean.gr
 
Νασοπούλου Κωνσταντίνα (Τεχνολογία και Ποιότητα Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης)
Tηλ:  (0030) 22540 83124 , Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: knasopoulou(at)aegean.gr
 
Tηλ:  (0030) 2254083120 , Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: apetsas(@)env.aegean.gr
 
Δρ. Νίκος Ρηγόπουλος (Μαθηματικά - Στατιστική)
Tηλ: (0030) 2273083125, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: nrigopoulos(at)aegean.gr
 
Σαρρής Δημήτριος (Μικροβιολογία Μοριακή Βιολογία Τροφίμων)
Tηλ:  - , Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: dsarris(at)aegean.gr
 
Καθηγητές Αγγλικών
Σφαγμένου Ευστρατια (Αγγλικά)
Tηλ: - , Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: esfagmenou(at)aegean.gr
 

 
 

 
 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών