Πρόεδρος Τμήματος ΤΕΤΔ
 
Δρ. Γκατζιώνης Κωνσταντίνος (Βιοχημεία Τροφίμων)
Τηλ: (0030) 22540 -, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: kgkatzionis(at)aegean.gr
 
 
Καθηγητές πρώτης βαθμίδας
 
Δρ. Αναγνώστης Αργυρίου
Τηλ: (0030) 22540 83127, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: argyriou(at)aegean.gr
 
 
Αναπληρωτές Καθηγητές
 
Δρ. Καραντωνης Χαράλαμπος (Χημεία Τροφίμων)
Τηλ: (0030) 22540 83111, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: chkarantonis(at)aegean.gr
 
Δρ. Κωνσταντίνος Γιαγκίνης (Φυσιολογία του Ανθρώπου)
Τηλ: (0030) 22540 83117, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: cgiaginis(at)aegean.gr
 
 
Επίκουροι Καθηγητές
 
Δρ. Βάσιος Κ. Γεώργιος (Διαχείριση Βιοποικιλότητας στην Αγροδιατροφή )
Tηλ: (0030) 22540 83116, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: vasios(at)aegean.gr
 
Δρ. Γκιαούρης Ευστάθιος (Μικροβιολογία Τροφίμων)
Τηλ: (0030) 22540-83115, Fax:   (0030) 22540-83109
e-mail: stagiaouris(at)aegean.gr
 
Δρ. Zαχαρίας Ιωάννου
τηλ. (0030) 2254083122, Fax: (0030) 22540-83109
e-mail: zioan(at)aegean.gr
 
Δρ. Αντώνιος Ε. Κουτελιδάκης (Διατροφή του Ανθρώπου)
Tηλ: (0030) 22540 83123, Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: akoutel(at)aegean.gr
 
Δρ. Νασοπούλου Κωνσταντίνα (Τεχνολογία και Ποιότητα Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης)
Tηλ:  (0030) 22540 83124 , Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: knasopoulou(at)aegean.gr
 
Δρ. Δημήτρης Σαρρής (Μικροβιολογία Μοριακή Βιολογία Τροφίμων)
Tηλ:  (0030 2254083121 , Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: dsarris(at)aegean.gr
 
 
 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικο (Ε.ΔΙ.Π.)
 
Δρ. Ευθύμιος Πούλιος (Μικροβιολογία)
Τηλ: (0030) 22540 83118, Fax: (0030) 22540 82109
e-mail: epoulios(at)aegean.gr
 
 
 
Ειδικό Εργαστηριακό Προσωπικο (Ε.Τ.Ε.Π.)
 
Δρ. Πέτσας Ανδρέας (Ενόργανη Ανάλυση με Χρωματογραφικές Τεχνικές Οργανικών και Ανόργανων Αναλυτών)
Τηλ: (0030) 22540 83118, Fax: (0030) 22540 82109
e-mail: apetsas(at)aegean.gr
 
Δρ. Βασιλική Ψιμούλη
Τηλ: (0030) 22540 83126, Fax: (0030) 22540 82109
e-mail: vpsimouli(at)aegean.gr

 

 
 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών