Θέση: Επίκουρη Καθηγήτρια

Αντικείμενο: Τεχνολογία και Ποιότητα Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Tηλ: (0030) 22540-83124

Φαξ: (0030) 22540-83109

e-mail: knasopoulou(at)aegean.gr

 

Μαθήματα:
3400       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Θ & Ε)   
3200       ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3300       ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3750       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

 

Έλαβε πτυχίο  Χημείας (2003), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία Τροφίμων (2005) και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία (2009) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε σε Ερευνητικά Προγράμματα του Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2009-2012) και του Εργαστηρίου Βιολογίας, Βιοχημείας και Φυσιολογίας του Ανθρώπου και των Μικροοργανισμών του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών (2012-2013). Έλαβε υποτροφία από το Ευρωπαϊκό  Οργανισμό COST FA1103 (European Cooperation in Science and Technology): “Endophytes in Biotechnology and Agriculture” για τη διεξαγωγή Short Term Scientific Mission (STSM) στο Department of Biology, University of Oulu, Finland (06/2012-07/2012) και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για σύντομη Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση (Short Term Post Doctorial Education) στο Department of Diabetes and Cardiovascular Science, University of Highlands and Islands, UHI, Inverness College - Centre of Health Science, Scotland, UK (05/2014-07/2014). Από το 2014 έως το 2018 εργάζεται στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως Διδάσκουσα στη βαθμίδα του Λέκτορα βάσει του Π.Δ. 407/80 με γνωστικό αντικείμενο την Τεχνολογία και Ποιότητα Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και από το 2018 έως και σήμερα εργάζεται στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο την Τεχνολογία και Ποιότητα Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης.

 

Είναι Επιστημονικά Υπεύθυνη ενός Ερευνητικού Προγράμματος ΕΔΚ, έχει συμμετάσχει σε 8 ερευνητικά προγράμματα ως ερευνήτρια, έχει δημοσιεύσει 29 πρωτότυπες εργασίες και άρθρα ανασκόπησης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 1 βιβλίο και 3 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Έχει ανακοινώσει το ερευνητικό της έργο σε δεκάδες Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια, είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Μember of the Εditorial Board) 6 διεθνών επιστημονικών περιοδικών και έχει διατελέσει προσκεκλημένη συντάκτρια (Guest Editor) 2 ειδικών τευχών του Επιστημονικού Περιοδικού Marine Drugs (MDPI - Open Access Publishing) (ISSN 1660-3397) (I.F.: 3,772), με τίτλους: α)“Marine Functional Food Products – Cardiovascular Diseases” και β) "Marine Functional Food Products - Cardiovascular Diseases 2020". Είναι Επιστημονικά Υπεύθυνη Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικού Προγράμματος (e-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2015 ήταν Επιστημονική Υπεύθυνη της συμμετοχής ομάδας φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό παραγωγής οικολογικών και καινοτόμων τροφίμων και ποτών “Ecotrophelia 2015”, με την παραγωγή του προϊόντος “Τartique”, το οποίο απέσπασε το τιμητικό βραβείο “Καλύτερης Παρουσίασης”.

 

 

Εκπαίδευση:

Μεταδιδακτορική εκπαίδευση (Short Term Post Doctorial Education, Υποτροφία από IKY). Department of Diabetes and Cardiovascular Science, University of Highlands and Islands, UHI, Inverness College - Centre of Health Science, Scotland, UK. «In vitro study of fish phospholipids vasodilator potentiality in porcine coronary arteries», (05/2014-07/2014).

Μεταδιδακτορική εκπαίδευση (Short Term Scientific Mission, Υποτροφία από Cost Action: FA1103)Department of Biology, University of Oulu, Finland. «Study of strawberry (Fananassaand Mextorquens cells for the biosynthesis of strawberry flavour», (06/2012-07/2012).

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.): Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. «Μελέτη των Δραστικών Λιποειδών Ψαριών Ιχθυοτροφείου και Ελεύθερης Αλιείας ως προς τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα», (2005-2009)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.): Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. «Σύγκριση Λιποειδών με Αντιαθηρωματική Δραστικότητα στα Ψάρια: Tσιπούρα (Sparus aurata) και Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) Ιχθυοτροφείου και Ελεύθερης Αλιείας» (2003-2005)

Πτυχίο (Β. Sc.): Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1997-2003).

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Σχεδιασμός νέων λειτουργικών τροφίμων ζωικής προέλευσης εναρμονισμένων με τον Κανονισμό 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί Ισχυρισμών Διατροφής και Υγείας στα τρόφιμα.
 • Μελέτη της ποιότητας τροφίμων ζωικής προέλευσης εξετάζοντας:

 α) την θρεπτική αξία των λιποειδικών μικροσυστατικών τροφίμων ζωικής προέλευσης της Μεσογειακής Διατροφής, αναφορικά με την καρδιο-προστατευτική τους δράση, εστιάζοντας στην μελέτη των μηχανισμών της θρόμβωσης και της φλεγμονής και αξιολογώντας την αντιαθηρογόνο και αγγειοδιασταλτική δράση των λιποειδικών συστατικών των τροφίμων

 β) την ασφάλεια των τροφίμων

 γ) τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων και

 δ) την διατηρισημότητα των τροφίμων

 

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές

 1.  A. Tsoupras, R. Lordan, M. Demuru, K. Shiels, S. K. Saha, C. Nasopoulou,* I. Zabetakis, Structural Elucidation of Irish Organic Farmed Salmon (Salmo salar) Polar Lipids with Antithrombotic Activities, Marine Drugs, 2019, 16, 176.
 2. N. Rigopoulos, C. Nasopoulou*. Emerging Trends of Silver Nanoparticles Application in Food Formulation – Safety Assessment and Regulatory Framework. Journal of Agricultural Science and Engineering, 2019, 5(2), 41-48.
 3. C. Nasopoulou,* K. Lytoudi, I. Zabetakis. Evaluation of Olive Pomace in the Production of Novel Broilers With Enhanced In Vitro Antithrombotic Properties. European Journal of Lipid Science and Nutrition, 2018, 1700290, 1-7.
 4. G. Morphis, A. Kyriazopoulou, C. Nasopoulou, E. Sioriki, C. A. Demopoulos, I.  Zabetakis*. Assessment of the in vitro antithrombotic properties of sardine (Sardina pilchardus) fillet lipids and cod liver oil. Fishes, 2016, 1(1), 1-15.
 5. S. Poutzalis, A. Anastasiadou, C. Nasopoulou, K. Megalemou, E. Sioriki, I. Zabetakis. Evaluation of the in vitro anti-atherogenic activities of goat milk and goat dairy products. Dairy Science & Technology, 2015, 1-11.
 6. C. Nasopoulou, T. Smith, M. Detopoulou, C. Tsikrika, L. Papaharisis, D. Barkas, I. Zabetakis*. Structural elucidation of olive pomace fed sea bass (Dicentrarchus labrax) polar lipids with cardioprotective activities. Food Chemistry, 2014, 145, 1097-1105.
 7. S.E. Tsorotioti, C. Nasopoulou*, M. Detopoulou, E. Sioriki, C.A. Demopoulos, I. Zabetakis. In vitro anti-atherogenic properties of traditional Greek cheese lipid fractions, Dairy Science and Technology, 2014, 94, 269-281.
 8. C.Nasopoulou*, J. Pohjanen, J.J. Koskimäki, I. Zabetakis, A.M. Pirttilä. Localization of strawberry (Fragaria x ananassa) and Methylobacterium extorquens genes of strawberry flavor biosynthesis in strawberry tissue by in situ hybridization. Journal of Plant Physiology, 2014, 171(13), 1099-1105.
 9. C. Nasopoulou. Editorial: Fish Phospholipids: Dietary Components with Anti- Atherogenic Potentiality.  Annals of Nutritional Disorders & Therapy, 2014, 1(1), 2.
 10. C. Nasopoulou*, V. Gogaki, G. Stamatakis, L. Papaharisis, C.A. Demopoulos, I. Zabetakis. Evaluation of the in vitro anti-atherogenic properties of lipid fractions of olive pomace, olive pomace enriched fish feed and gilthead sea bream (Sparus aurata) fed with olive pomace enriched fish feed. Marine Drugs, 2013, 11, 3676-3688. (Special Issue: “Marine Fatty acids”)
 11. C. Nasopoulou*, E. Psani, E. Sioriki, C.A. Demopoulos, I. Zabetakis. Evaluation of Sensory and In Vitro Cardio Protective Properties of Sardine (Sardina pilchardus): The Effect of Grilling and Brining. Food and Nutrition Sciences 2013, 4, 940-949.
 12. C. Nasopoulou, V. Gogaki, E. Panagopoulou, C.A. Demopoulos, I. Zabetakis*. Hen egg yolk lipid fractions with antiatherogenic properties. Animal Science Journal, 2013, 84, 264-271.
 13. C. Nasopoulou, P. Poulios, M. Magli, N. Gdontelis, K. Papanotas, I. Zabetakis*. Verification of Hazard Analysis and Critical Control Points in hotels and catering units: evaluation of the cleaning and disinfection procedures and microbiological monitoring of hot and cold meals. Food and Nutrition Sciences. 2012, 3, 606-613.
 14. C. Nasopoulou, I. Zabetakis*. Benefits of fish oil replacement by plant originated oils in compounded fish feeds. A review. LWT-Food Science and Technology. 2012, 47, 217.
 15. C. Nasopoulou, G. Stamatakis, I. Zabetakis*, C.A. Demopoulos. Effects of olive pomace and olive pomace oil on growth performance, fatty acid composition and cardio protective properties of gilthead sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax). Food Chemistry, 2011, 129, 1108-1113.
 16. C. Nasopoulou, A.B. Tsoupras, C.H. Karantonis*, C.A.  Demopoulos, I. Zabetakis. Fish polar lipids retard atherosclerosis in rabbits by down-regulating PAF biosynthesis and up-regulating PAF catabolism. Lipids in Health and Disease, 2011, 10, 213.
 17. C. Nasopoulou, H.C. Karantonis, D.N. Perrea, S.E. Theocharis, D.G. Iliopoulos, C.A. Demopoulos, I. Zabetakis*. In vivo anti-atherogenic properties of cultured gilthead sea bream (Sparus aurata) polar lipid extracts in hypercholesterolaemic rabbits. Food Chemistry, 2010, 120, 831–836.
 18. C. Nasopoulou, H.C. Karantonis, M. Andriotis, C.A. Demopoulos, I. Zabetakis*. Antibacterial and anti-PAF activity of lipid extracts from sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead sea bream (Sparus aurata). Food Chemistry, 2008, 111, 433–438.

 

Για το αναλυτικό βιογραφικό πατείστε ΕΔΩ

 

 

 

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών