• Θέση: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Μικροβιολογίας
 • Τηλ: (0030) 22540-83120
 • Φαξ: (0030) 22540-83109
 • Email: epoulios@aegean.gr


 

Μαθήματα
1150    ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ (Θ & Ε)
2100    ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (Θ & Ε)
1800    ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι (Ε)
2150    ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙI (Ε)
3250    ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ε)
3450    ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Γήρανσης, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ελλάδα.  “Επίδραση της υποξίας στη γήρανση ανθρωπίνων ινοβλαστών”. (Σεπτέμβριος 2002 – Δεκέμβριος 2006)
 • Πτυχίο Βιολογίας (B.Sc.) Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (Οκτώβριος 1997 - Μάρτιος 2002)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Κλωνοποίηση και έκφραση πρωτεϊνών σε προκαρυωτικά συστήματα.
 • Μοριακή και κυτταρική μελέτη της υποξίας στη γήρανση και στην κυτταρική επιβίωση ανθρωπίνων κυττάρων.
 • Αντιοξειδωτική, αντικαρκινική και αντι-αγγειογενετική δράση φυτικών εκχυλισμάτων.
 • Οξειδωτικό stress, κυτταρική σηματοδότηση και απόπτωση.
 • Αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση νανοσωματιδίων

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Poulios E., Vasios G.K., Psara E. and Giaginis C. Medicinal plants consumption against urinary tract infections: A narrative review of the current evidence (2020). Expert Rev Anti Infect Ther 1-10. doi: 10.1080/14787210.2021.1828061
 • Rigopoulos N., Thomou E., Kouloumpis A., Lamprou E.R., Petropoulea V., Gournis D., Poulios E., Karantonis H.C. and Giaouris E. (2019) Optimization of silver nanoparticle synthesis by banana peel extract using statistical experimental design, and their antibacterial and antioxidant properties. Curr Pharm Biotechnol 20(10):858-873. doi: 10.2174/1389201020666181210113654
 • Stagos D., Apostolou A., Poulios E., Kermeliotou E., Mpatzilioti A., Kreatsouli K., Koulocheri S.D., Haroutounian S.A. and Kouretas D. (2014) Antiangiogenic potential of grape stem extract through inhibition of vascular endothelial growth factor expression. J Physiol Pharmacol 65(6):843-852.
 • Poulios E., Trougakos I.P., Chondrogianni N. and Gonos E.S. (2007) Exposure of human diploid fibroblasts to hypoxia extends proliferative lifespan. ANYAS 1119: 9-19. doi: 10.1196/annals.1404.025   

Παρακαλώ Πατήστε ΕΔΩ Για Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών