Θέση: Επίκουρος Καθηγητής Διαχείρισης Βιοποικιλότητας στην Αγροδιατροφή
Τηλ: +30 22540 83116
Fax: +30 22540 83109
Email: vasios(at)aegean.gr
 
Μαθήματα
1200    ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
3950    ΒΙΩΣΙΜΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ & Ε)
2450    ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Θ & Ε)
 
ΣΠΟΥΔΕΣ
 • Διδάκτορας των Επιστημών του Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2009) Δίπλωμα: 10/10, Άριστα
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική, κατεύθυνση στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (διετές), Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2016) Πτυχίο: 9/10
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, Δια-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (διετές), Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2003) Πτυχίο: 10/10, 1ος με διάκριση
 • Πτυχιούχος Γεωπονίας, κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονική Σχολή (5ετείς σπουδές), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2001) Πτυχίο: 8/10, 1ος
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση της Υπαίθρου
 • Βιοτικοί Πόροι
 • Σχεδιασμός της Διατήρησης στη Φύση
 • Χωρική Ανάλυση και Γεωστατιστική
 • Εργαλεία Διευκόλυνσης στη Λήψη Απόφασης

 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2021

 • Troumbis AY, Vasios GK (2021) Ternary plots of public interest in cultural human-nature interactions: Google Trends-based culturomics of the mediterranean olive triptych. Journal of Rural Studies, 81: 1-8 (in press). IF(2019): 3.544

2020

 • Mantzorou M, Vadikolias K, Pavlidou E, Serdari A, Vasios G, Tryfonos C, Giaginis C (2020) Nutritional status is associated with the degree of cognitive impairment and depressive symptoms in a Greek elderly population. Nutritional Neuroscience, 23(3): 201-209. (https://doi.org/10.1080/1028415X.2018.1486940) IF(2019): 4.028
 • Poulios E, Giaginis C, Vasios GK (2020) Current State of the Art on the Antioxidant Activity of Sage (Salvia spp) and Its Bioactive Components. Planta Medica, 86(4): 224-238. (https://doi.org/10.1055/a-1087-8276) IF(2019): 2.687
 • Poulios E, Vasios GK, Psara E, Giaginis C (2020) Medicinal plants consumption against urinary tract infections: a narrative review of the current evidence. Expert Review of Anti-Infective Therapy, (in press). (https://doi.org/10.1080/14787210.2021.1828061) IF(2019): 3.767
 • Mantzorou M, Vadikolias K, Pavlidou E, Tryfonos C, Vasios G, Serdari A, Giaginis C (2020) Mediterranean diet adherence is associated with better cognitive status and less depressive symptoms in a Greek elderly population. Aging Clinical and Experimental Research, (in Press). (https://doi.org/10.1007/s40520-020-01608-x) IF(2019): 2.697
 • Antonopoulou M, Mantzorou M, Serdari A, Bonotis K, Vasios G, Pavlidou E, Trifonos C, Vadikolias K, Petridis D, Giaginis C (2020) Evaluating Mediterranean diet adherence in university student populations: Does this dietary pattern affect students' academic performance and mental health? International Journal of Health Planning and Management, 35(1): 5-21. (https://doi.org/10.1002/hpm.2881) IF(2019): 1.367

2019

 • Vasios GK, Troumbis AY, Zevgolis Y, Hatziantoniou MN, Balis MF (2019) Environmental choices in the era of ecological modernization: siting of common interest facilities as a multi-alternative decision field problem in insular setups. Environment Systems and Decisions, 39(1): 49-64. (https://doi.org/10.1007/s10669-018-9690-9) IF(2019): 1.800
 • Troumbis AY, Hatziantoniou M, Vasios GK (2019) Nutritional culturomics and big data: Macroscopic patterns of change in food, nutrition and diet choices. Current Pharmaceutical Biotechnology, 20(10): 895-908. (https://doi.org/10.2174/1389201020666190211125550) IF(2019): 2.097
 • Poulios E, Giaginis C, Vasios GK (2019) Current advances on the extraction and identification of bioactive components of sage (Salvia spp.). Current Pharmaceutical Biotechnology, 20(10): 845-857. (https://doi.org/10.2174/1389201020666190722130440) IF(2019): 2.097
 • Mantzorou M, Zarros A, Vasios G, Theocharis S, Pavlidou E, Giaginis C (2019) Cranberry: A promising natural source of potential nutraceuticals with anticancer activity. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 19(14): 1672-1686. (https://doi.org/10.2174/1871520619666190704163301) IF(2019): 2.049Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=SCGrkD4AAAAJ&hl=en
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Georgios_Vasios

Παρακαλώ Πατήστε ΕΔΩ Για Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 
 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών