Εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση από το 2006. Απέκτησε το πτυχίο της από το γλωσσολογικό τομέα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο στη Λεξικογραφία από το ίδιο πανεπιστήμιο. Κατέχει επίσης δίπλωμα Μετάφρασης και Διερμηνείας. Ως λεξικογράφος, έχει εργαστεί για την συγγραφή διαφόρων λεξικών.

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών