• Θέση: Επίκουρος Καθηγητής
 • Αντικείμενο: Μικροβιολογία Μοριακή Βιολογία Τροφίμων 
 • Τηλ: (0030) 22540-83121
 • Φαξ: (0030) 22540-83109
 • Email: dsarris(at)aegean.gr
 • Website: http://dimitrisarrisgr.weebly.com/

 

 

   

Μαθήματα
3250    ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
3450    ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3700    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Βιοτεχνολογία Τροφίμων (2014). Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) Food Biotechnology (2006). Department of Bioscience, University of Strathclyde, Glasgow – Scotland.
 • Πτυχίο (B.Sc.) Οινολογία & Τεχνολογία Ποτών (2005), Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, A.Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Επεξεργασία και απορρύπανση (υγρών) γεωργο-βιομηχανικών υποπροϊόντων και αποβλήτων και γενικότερα εκροών της βιομηχανίας τροφίμων με χρήση βιοτεχνολογικών μεθόδων.
 • Αξιοποίηση (υγρών) γεωργο-βιομηχανικών υποπροϊόντων και αποβλήτων και γενικότερα εκροών της βιομηχανίας τροφίμων με χρήση βιοτεχνολογικών μεθόδων.
 • Παραγωγή και ανάλυση (HPLC, GC κλπ) πρωτογενών και δευτερογενών μικροβιακών μεταβολιτών (με χρήση βιοτεχνολογικών μεθόδων) (υψηλής) προστιθέμενης αξίας και τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Όπως μικροβιακή πρωτεΐνη, μικροβιακό λίπος, οργανικά οξέα, πολυόλες, βιοαιθανόλη, μυκήλια εδώδιμων μυκήτων κλπ.
 • Εφαρμογή φυσικο-χημικών τεχνικών (προσρόφηση) για την ανάκτηση βιοενεργών ουσιών (κυρίως φαινολικές ενώσεις) από απόβλητα και υποπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων.
 • Μελέτη της σύστασης (προφίλ) του παραγόμενου μικροβιακού λίπους για την εύρεση των προδιαγραφών αυτού για περεταίρω χρήση ως προϊόν τεχνολογικού ενδιαφέροντος για την βιομηχανία των τροφίμων, της διατροφής, της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της χημικής βιομηχανίας (πρόδρομες ενώσεις για παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων χημικών προϊόντων)

 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Sarris, D., Stoforos, N., Mallouchos, A., Kookos, I. K., Koutinas, A. A., Aggelis, G., Papanikolaou, S. (2017). Production of added‐value metabolites by Yarrowia lipolytica growing in olive mill wastewater‐based media under aseptic and non‐aseptic conditions. Eng Life Sci, 17 (6), 695-709.
 • Sarris, D., Papanikolaou, S. (2016). Biotechnological production of ethanol: Biochemistry, processes and technologies. Eng Life Sci, 16 (4), 307-329.
 • Sarris, D., Matsakas, L., Aggelis, G., Koutinas, A. A., Papanikolaou, S. (2014). Aerated vs non-aerated conversions of molasses and olive mill wastewaters blends into bioethanol by Saccharomyces cerevisiae under non-aseptic conditions. Ind Crops Prod, 56, 83-93.
 • Sarris, D., Giannakis, M., Philippoussis, A., Komaitis, M., Koutinas, A. A., Papanikolaou, S. (2013). Conversions of olive mill wastewater-based media by Saccharomyces cerevisiae through sterile and non-sterile bioprocesses. J Chem Technol Biotechnol, 88, 958-969.
 • Sarris, D., Galiotou-Panayotou, M., Koutinas, A. A., Komaitis, M., Papanikolaou, S. (2011). Citric acid, biomass and cellular lipid production by Yarrowia lipolytica strains cultivated on olive mill wastewater-based media. J Chem Technol Biotechnol, 86, 1439-1448.
 • André, A., Diamantopoulou, P., Philippoussis, A., Sarris, D., Komaitis, M., Papanikolaou, S. (2010). Biotechnological conversions of bio-diesel derived waste glycerol into added-value compounds by higher fungi: production of biomass, single cell oil and oxalic acid. Ind Crops Prod, 31(2), 407-416.
 • André, A., Chatzifragkou, A., Diamantopoulou, P., Sarris, D., Philippoussis, A., Galiotou-Panayotou, M., Komaitis, M., Papanikolaou, S. (2009). Biotechnological conversions of bio-diesel-derived crude glycerol by Yarrowia lipolytica strains. Eng Life Sci, 9 (6), 468-478.
 • Sarris, D., Kotseridis, Y., Linga, M., Galiotou-Panayotou, M., Papanikolaou, S. (2009). Enhanced ethanol production, volatile compound biosynthesis and fungicide removal during growth of a newly isolated Saccharomyces cerevisiae strain on enriched pasteurized grape musts. Eng Life Sci, 9 (1), 29-37.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το εργαστήριο στη σελίδα http://dimitrisarrisgr.weebly.com/

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατείστες ΕΔΩ

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών