Θέση: Ειδικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) με αντικείμενο «Τεχνολογία και Διεργασίες Τροφίμων»

τηλ.: (0030) 2254083126

Fax: (0030) 22540 83109

Email: vpsimouli(at)env.aegean.gr

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
•    3050 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Ε)
•    3400 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Ε)
•    3350 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ (Ε)
•    2700 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (Ε)
•    2250 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε)
•    3300 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020)

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Διδασκαλία του μαθήματος «Νομοθεσία Τροφίμων» (8ο εξάμηνο) (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)
 • Τεχνολογία Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης (6ο εξάμηνο) (εργαστηριακές ασκήσεις)
 • Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (5ο εξάμηνο) (εργαστηριακές ασκήσεις)
 • Οργανοληπτικός Έλεγχος (7ο εξάμηνο) (εργαστηριακές ασκήσεις)
 • Μηχανική Τροφίμων – Φυσικές Διεργασίες (5ο εξάμηνο) (εργαστηριακές ασκήσεις)
 • Βιοχημεία Τροφίμων (5ο εξάμηνο) (εργαστηριακές ασκήσεις)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Διδακτορική Διατριβή στη Μηχανική Τροφίμων - Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Ε.Μ.Π.
  Θέμα: «Μελέτη ιδιοτήτων προϊόντων αρτοποιίας εμπλουτισμένων με λειτουργικά συστατικά και υποκατάστατα λιπαρού ή ζάχαρης»
 • Μεταπτυχιακό   Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Βαθμός διπλώματος: 7.89/10


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 2018 - 2019   Επιστήμονας / Project Assistant στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης (Research & Development Scientist) στην Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.
 • 2016 - 2018   Επιστήμονας Έρευνας & Ανάπτυξης (Research & Development Scientist) και υποστήριξη του τμήματος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων(Food Safety & Quality / Quality Regulatory Operations) στην General Mills Hellas
 • 2014    Επιστήμονας Έρευνας & Ανάπτυξης (Research & Development Scientist) στην General Mills Hellas
 • 2007 - 2012    Συντονιστής μίας από τις 7 Ομάδες Εργασίας (Ομάδα Εργασίας των Πρόσθετων Τροφίμων και των Μολυντών από την Επεξεργασία) του Δικτύου Αριστείας NoE MoniQA “Towards harmonization of analytical methods for monitoring food quality and safety in the food supply chain”, ως Ερευνήτρια του Ε.Μ.Π. με ειδίκευση στα τρόφιμα.
 • 2011    Μέλος του panel οργανοληπτικών δοκιμαστών του Ε.Μ.Π.
 • 2004    Εθελοντική εργασία στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων
 • 2002   Έρευνα στο εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Ε.Μ.Π. με θέμα: «Μελέτη Διατηρησιμότητας Κατεψυγμένων Έτοιμων Γευμάτων σε Διαφορετικές Συνθήκες Συντήρησης»
 • 2000   Πρακτική Άσκηση στο Technische Universität Hamburg-Harburg, Germany σε ερευνητικό πρόγραμμα βιοτεχνολογικής αποικοδόμησης αποβλήτων.
 • 1999    Πρακτική Άσκηση στο χημείο της S&B Industrial Minerals

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2006 - 2012     Επικουρικό διδακτικό έργο στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας    Τροφίμων Ε.Μ.Π.

Υπεύθυνη διεξαγωγής εργαστηριακών πειραμάτων στα πλαίσια των μαθημάτων «Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων», του 8ου εξαμήνου και «Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων» του 9ου εξαμήνου  του Εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Χημικών Μηχανικών


ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

https://www.researchgate.net/profile/Vassiliki_vasso_Psimouli


Για Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ


 

 

 

 

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών