Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικο (Ε.ΔΙ.Π.)

 

Δρ. Ευθύμιος Πούλιος (Μικροβιολογία)
Τηλ: (0030) 22540 83118, Fax: (0030) 22540 82109
e-mail: epoulios(at)aegean.gr
 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών