Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
 
 
Δρ Δήμου Χαραλαμπία
Τηλ: -
e-mail: chadim(at)aegean.gr
 
Δρ. Χριστίνα Σακαρίκου, MSc., PhD.
Tηλ: -
e-mail: chsakarikou(at)aegean.gr
 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών