Υποφήφιοι διδάκτορες
 
Τηλ: , Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: gkoulian(at)aegean.gr
 
Τηλ: , Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: matzorou(at)aegean.gr
 
Παυλίδου Ελένη
Τηλ: , Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: elenpav(at)aegean.gr
 
Τηλ: , Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: chsakali(at)aegean.gr
 
Τρύφωνος Χριστίνας
Τηλ: , Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: ch.trifon(at)aegean.gr
 
Τηλ: , Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: athanarist(at)aegean.gr

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών