Ειδικό Εργαστηριακό Προσωπικο (Ε.Τ.Ε.Π.)
 
Δρ. Πέτσας Ανδρέας (Ενόργανη Ανάλυση με Χρωματογραφικές Τεχνικές Οργανικών και Ανόργανων Αναλυτών)
Τηλ: (0030) 22540 83118, Fax: (0030) 22540 82109
e-mail: apetsas(at)aegean.gr
 
Δρ. Ψιμούλη Βασιλική
Τηλ: (0030) 22540 83126, Fax: (0030) 22540 82109
e-mail: vpsimouli(at)aegean.gr

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών