ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΜΕΙΩΜΑ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.researchgate.net/profile/Christina_Sakarikou

https://it.linkedin.com/in/christina-sakarikou-b95b3159


Η Χριστίνα Σακαρίκου γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1973. Είναι πτυχιούχος (MSc) του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Καμερίνο, Ιταλίας. Ολοκλήρωσε Μεταπτυχιακή Ιατρική Εξειδίκευση στην Κλινική Βιοχημεία (4 χρόνια), στο Τμήμα “Πειραματικής Ιατρικής  και  Χειρουργικής” της  Ιατρικής  Σχολής του  Πανεπιστήμιο της Ρώμης “Tor Vergata”, Ιταλίας. Απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην Ιατρική Μικροβιολογία, Ανοσολογία και Λοιμώδη Νοσήματα, από το  Τμήμα “Πειραματικής Ιατρικής και Χειρουργικής” της Ιατρικής Σχολής του  Πανεπιστήμιο της Ρώμης “Tor Vergata”, Ιταλίας. Κατά τη διάρκεια των Μεταπτυχιακών  και Διδακτορικών της σπουδών έλαβε υποτροφίες τόσο από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης “Tor Vergata” όσο και από την Περιφέρεια  Lazio της Ιταλίας. Το ερευνητικό αντικείμενο των διδακτορικών  της σπουδών ήταν η μελέτη νέων, γρήγορων και αξιόπιστων μεθόδων ανίχνευσης, ταυτοποίησης, και χαρακτηρισμού των βακτηριδίων  στις αιμοκαλλιέργειες (μοριακές και πρωτεομικές τεχνικές, bbFISH και  MALDI-TOF MS) καθώς επίσης η έγκαιρη ανίχνευσης  της ανθεκτικότητας των Gram-αρνητικών βακτηριδίων στα αντιβιοτικά, όπως οι καρβαπενέμες, και ο έλεγχος διασποράς της μικροβιακής αντοχής (μοριακές και πρωτεομικές τεχνικές, PCR και MALDI-TOF MS). Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσεται επίσης η χρήση φυσικών αντιμικροβιακών πεπτιδίων (AMPs) και φυτοχημικών ως εναλλακτική επιλογή στα αντιβιοτικά και απολυμαντικά έναντι διαφόρων παθογόνων μικροοργανισμών και βιο-υμενίων (biofilms). Επίσης, ο έγκαιρος έλεγχος των ζωοανθρωπονόσων, των τροφιμογενών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής για την προστασία της δημόσιας υγείας. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών απέκτησε διδακτική εμπειρία αναλαμβάνοντας την επίβλεψη και καθοδήγηση πτυχιακών διατριβών, στο πεδίο της  Κλινική Μικροβιολογία, προπτυχιακών φοιτητών των τμημάτων “ Ιατρικές Βιοτεχνολογίες” και “Τεχνολογίες Ιατρικών Εργαστηρίων” της  Ιατρικής  Σχολής του Πανεπιστημίο της Ρώμης “Tor Vergata”, Ιταλίας.
Συνεργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια  στο πεδίο της Κλινικής Βακτηριολογίας στο Τμήμα της Κλινικής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ρώμης “Tor Vergata”,  ως επιστημονική συνεργάτης στην Εταιρεία Βιοτεχνολογιών A.d.a S.r.l, Ιταλίας και στο Διαγνωστικό Κλινικό Εργαστήριο I.R.C.A.S S.r.l,  στη Ρώμη, Ιταλίας. Επίσης, εργάστηκε ως μέλος εξωτερικής εξεταστικής επιτροπής του Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας, για την αξιολόγιση μαθητών στις θετικές επιστήμες, στις απολυτήριες εξετάσεις  Λυκείων, “Esami di Maturità”, στη Ρώμη, Ιταλίας. Από το Φεβρουάριο του 2018 συνεργάζεται ως Πανεπιστημιακή υπότροφος στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την διδασκαλία του μαθήματος Γενετική και Διατροφή  (8ο εξάμηνο προπτυχιακών σπουδών) και ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (h index 3) και έχει αναρτηθεί σε συνέδρια ενώ η ίδια είναι προσκεκλημένη κριτής επιστημονικών άρθρων (reviewer) και μέλος της συντακτικής επιτροπής (editorial board member) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επίσης είναι τακτικό μέλος  του Συλλόγου Βιολόγων Ιταλίας (ONB), της Ιταλικής Ένωσης Μικροβιολογίας (SIM), της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων Ελλάδας (ΠΕΒ).

 

Δημοσιεύσεις

  1. Chiara CIACCIO , Alessandra GAMBACURTA, Giampiero DE SANCTIS, Domenico SPAGNOLO, Christina SAKARIKOU, Giovanni PETRELLA and Massimo COLETTA. rhEPO (recombinant human eosinophil peroxidase): expression in Pichia Pastoris and biochemical Characterization. (2006); Biochem. J 395(2): 295-301, DOI:10.1042/BJ20051385
  2. Christina Sakarikou, Martina Parisato,  Giuliana Lo Cascio and Carla Fontana. Beacon-based (bbFISH®) technology for rapid pathogens identification in blood cultures. (2014); BMC Microb. 14:99 doi:10.1186/1471-2180-14-99
  3. R. Koncan,  M. Parisato,  C. Sakarikou,  G. Stringari,  C. Fontana,  V. Favuzzi,  M. Ligozzi,  G. Lo Cascio.
    Direct identification of major Gram-negative pathogens in respiratory specimens by respiFISH® HAP Gram (−) Panel, a beacon-based FISH methodology. (2015); Eur J Clin Microbiol Infect Dis 34(10), DOI 10.1007/s10096-015-2458-y
  4. Christina Sakarikou, Marco Ciotti, Camilla Dolfa, Silvia Angeletti, Cartesio Favalli. Rapid detection of carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae strains derived from blood cultures by Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS). (2017);
    BMC Microb. 17:54,DOI:10.1186/s12866-017-0952-3)
  5. Christina Sakarikou, Anna Altieri, Maria Cristina Bossa, Silvia Minelli, Camilla Dolfa, Micol Piperno, Cartesio Favalli. Rapid and cost-effective identification and antimicrobial susceptibility testing in patients with Gram-negative bacteremia directly from blood culture fluid. (2018); J  Microbiol Meth 146 (2018) 7–12, doi.org/10.1016/j.mimet.2018.01.012.

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών