Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

από 11:00 έως 13:00