Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλεί στη Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων και Απονομής Πτυχίων του

 Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

της Σχολής Περιβάλλοντος, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου   2021 και ώρα 9:30  


Η Πρυτάνισσα
Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

 

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?p=29181#p29181

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών