Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προσκαλεί υποψηφιότητες για εκπόνηση μιας (1) διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο: «Διατροφή, βιολειτουργικά συστατικά και προαγωγή της υγείας».

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή τίτλων ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα κατ’ ελάχιστο. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε συναφή με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κατά την έναρξη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας έως και την 5η Φεβρουαρίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος, στη διεύθυνση, Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, ΤΚ 81400 Μύρινα, Λήμνου, (τηλ. επικοινωνίας 22540-8301,2254083013, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών