Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πρακτικής Άσκησης από την Παρασκευή 02/04/2021 και ώρα 00:01 έως και την Κυριακή 11/04/2021 και ώρα 23:59 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://aitiseis.aegean.gr/praktiki/aitiseis/login.php

Μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας, το ΠΣ δε θα δέχεται αιτήσεις, οπότε παρακαλούμε για την τήρηση της προθεσμίας. Αντίστοιχα, το ΠΣ δε θα είναι ανοικτό νωρίτερα από την ανωτέρω ημερομηνία.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα γίνει η κατάταξή των συμμετεχόντων/ουσών βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο Οδηγός Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και τα αποτελέσματα  θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Παρακαλούμε δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα στο αρχείο της παρουσίασης του προγράμματος πρακτικής άσκησης.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση επιτρέπεται μόνο η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης με εξ αποστάσεως μεθόδους.

Η ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησής σας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη οπότε παρακαλούμε να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που σας δίνονται στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης.

Υπενθυμίζουμε τα δικαιολογητικά:
-    Αίτηση  - Υπεύθυνη Δήλωση για Πρακτική Άσκηση (συμπληρώνεται στο ΠΣ)
-    Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 2 όψεων
-    Βεβαίωση Εφορίας ή εκτύπωση από το taxisnet που να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του/της φοιτητή/τριας και η αρμόδια ΔΟΥ
-    Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα (ΙΚΑ) ή εκτύπωση από idika.gr που να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ) και Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
-    Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ενός τραπεζικού λογαριασμού σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα αρκεί να είστε ο/η 1ος/η δικαιούχος ή εκτύπωση από τη σελίδα e-banking όπου θα αναγράφεται το IBAN και τα στοιχεία του/της/των δικαιούχων ή βεβαίωση από την Τράπεζα με τα ανωτέρω στοιχεία

Όσοι/ες δεν έχετε προλάβει να εκδώσετε Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ) από το ΙΚΑ και στην παρούσα φάση λόγω των περιορισμών του COVID-19 δεν είναι εφικτή η προσέλευσή σας στο υποκατάστημα του ΙΚΑ, επισυνάψτε ένα κενό αρχείο word έως ότου λάβετε το σχετικό έγγραφο.

Το ΠΣ της Πρακτικής Άσκησης λειτουργεί με όλα τα browsers ωστόσο αν σας επιστρέφει στην αρχική σελίδα της αίτησης, δοκιμάστε να υποβάλλετε την αίτησή σας από άλλο browser.

Στη συμπλήρωση του email, συμπληρώστε μόνο το ακαδημαϊκό σας email.

Στην επιλογή Κατηγορία Εκπαίδευσης συμπληρώνετε ΔΕ, εκτός και αν είστε ήδη κάτοχοι κάποιου άλλου πτυχίου/διπλώματος και έχετε εισαχθεί στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις.

Αν δεν έχετε επιλέξει φορέα υποδοχής, αφήστε κενό στα στοιχεία του φορέα αλλά συμπληρώστε απαραίτητα το αντικείμενο και τον επιθυμητό νόμο ή περιοχή.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν εσάς και όχι τους γονείς/κηδεμόνες σας (π.χ. ΑΦΜ)

Τέλος, βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει e-mail για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησής σας μόλις την υποβάλετε. Εάν δε λάβετε αποδεικτικό email, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε οπότε δοκιμάστε ξανά (από τον ίδιο ή διαφορετικό browser).
 
Παρακαλούμε θερμά για οποιαδήποτε απορία ή/και διευκρίνιση να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κ. Φρονιμάκη Ευγενία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Καλή επιτυχία!

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών