Δρ. Ανδρίτσος Νικόλαος
Tηλ: - , Fax: (0030) 22540 83109
e-mail: nickandritsos(at)aegean.gr
 
 
Δρ. Αρβανίτη Φωτείνη
Tηλ: - , Fax: (0030) 22540 83109
e-mail: farvaniti(at)aegean.gr
 
 
Δρ Δήμου Χαραλαμπία
Tηλ: - , Fax:(0030) 22540 83109
e-mail: chadim(at)aegean.gr
 
 
Δρ. Χριστίνα Σακαρίκου, MSc., PhD.
Tηλ: - , Fax: (0030) 22540 83109
e-mail: chsakarikou(at)aegean.gr
 
 
Δρ. Γεράσιμος Κοντός, PhD
Tηλ: (0030) 22540 83119, Fax: (0030) 22540 83109
e-mail: g.kontos(at)aegean.gr

Δρ. Τσέτσος Φώτιος
Tηλ: - , Fax: (0030) 22540 83109
e-mail: ftsetsos(at)aegean.gr
 

 

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών